Eduard Castillo Barcelona

CAT | CAST | EN | FRA

CONDICIONS GENERALS DE VENDA

Les presents condicions generals de venda s'apliquen estrictament a totes les vendes de productes efectuades a través d'shop.eduardcastillo.com per Eduard Castillo Barcelona amb C.I.F. número 46755456-K, d'ara endavant Eduard Castillo Barcelona, amb destinació a persones físiques.
Tot comanda feta a Eduard Castillo Barcelona implica necessàriament a títol de condició essencial, determinant i imprescindible, l'acceptació sense reserves pel Client de les Condicions Generals de Venda d'Eduard Castillo Barcelona vigents el dia en què es dugui a terme la comanda corresponent. A més, el Client reconeix que l'acceptació de les presents condicions implicarà l'aplicació d'aquestes a la comanda al que es refereixen, així com a tota comanda posterior, amb excepció d'aquells casos en què noves condicions siguin posades en el seu coneixement per Eduard Castillo Barcelona. El fet que Eduard Castillo Barcelona no recorri en un moment donat a qualsevol de les presents condicions no pot ser interpretat ni equivaldrà a renunciar a recórrer a elles en el futur o en el passat.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

La interpretació i l'execució de les condicions, així com tots els actes que siguin conseqüència d'elles, quedaran sotmesos al dret espanyol, tret que existeixin disposicions d'ordre públic contràries a això.

PREUS

Els preus publicats en shop.eduardcastillo.com són en Euros i són vigents excepte error tipogràfic. Eduard Castillo Barcelona es reserva el dret de modificar els preus quan així ho crea convenient en funció del mercat. Les ofertes sobre productes en venda en shop.eduardcastillo.com seran indicades en la fitxa del producte i, si no s'indica el contrari, seran vàlides única i exclusivament mentre es mostrin en pantalla.

IVA

Totes les compres realitzades des de qualsevol país de la Unió Europea porten inclòs l'IVA corresponent i no serà necessari pagar cap taxa addicional.
Els preus que apareixen en la Web per a països fora de la de la Unió Europea no inclouen IVA. En rebre la seva comanda, serà necessari que faci front (el Client) a un recàrrec d'impostos i duanes. És possible contactar amb les oficines de duanes del seu país per sol·licitar informació detallada sobre aquestes despeses. Si es decideix rebutjar la compra realitzada en shop.eduardcastillo.com, una vegada arribi la comanda, haurà de fer-se responsable de les despeses d'enviament originals, de qualsevol impost o càrrec de duanes aplicat a la seva comanda així com del cost d'enviament del paquet de tornada a la nostra oficina. Aquesta quantitat es deduirà de l'import a retornar de la seva comanda. Estem obligats per llei a declarar el valor exacte dels continguts dels paquets i no és possible fer modificació alguna del mateix.

FORMES DE PAGAMENT

En formular la comanda, el Client pot triar lliurement abonar les compres que realitzi en shop.eduardcastillo.com mitjançant: transferència bancària o Paypal (mitjançant un compte Paypal o directament amb targeta de crèdit/dèbit a través de Paypal).

PRODUCTE

Els productes oferts per shop.eduardcastillo.com són vàlids dins del límit de les existències disponibles. Eduard Castillo Barcelona es reserva el dret de modificar l'assortiment de productes en funció de les dificultats imposades pels seus proveïdors.

ENVIAMENTS

Els productes adquirits es lliuraran a la persona i a l'adreça indicada en la comanda. Els dissabtes, diumenges i festes no hi haurà ni sortida ni lliurament de comandes.
No obstant això, la seva demora no implicarà ni anul·lació de la comanda ni indemnització alguna.
Una comanda es considera lliurada en el moment en què el transportista lliura el paquet o els paquets al client i aquest signa el document de recepció de lliurament. Correspon al client verificar l'estat de la mercaderia a la recepció i indicar totes les anomalies en l'albarà de recepció de lliurament.
Despeses i temps d'enviament:
Revisem i embalem acuradament totes les sabates abans del seu enviament al client, que realitzem a través de Chrono Express o Correos.
Enviament a domicili (Península i Balears): Gratuït. Temps benvolgut de lliurament: 1-4 dies laborables segons destinació, des que es confirma la comanda i si no hi ha contratemps amb el transportista.
Enviament a Canàries, Ceuta o Melilla: 25 €. Temps benvolgut de lliurament: 5 dies laborables segons destinació, des que es confirma la comanda i si no hi ha contratemps amb el transportista.
En els enviaments amb destinació a Ceuta, Melilla i Canàries, les eventuals retencions duaneres no computaran a l'efecte del termini de lliurament abans assenyalat.
Enviament a domicili Andorra: 10€. Temps de lliurament devolució 2-3 dies laborables.
Enviaments Internacionals: Tarifes variables segons destinació i pes de la mercaderia. Abans de la confirmació de la comanda s'informarà de les despeses d'enviament al client per a la seva aprovació.
Existeix l'opció de servei expres a nivell nacional i internacional. En cas d'estar interessat en aquest servei, enviï un e-mail a info@eduardcastillo.com i li informarem del cost addicional i termini de lliurament concret.

DEVOLUCIÓ D'ARTICLES

La nostra política, complint amb la normativa vigent, és concedir-li el dret a retornar qualsevol article comprat en shop.eduardcastillo.com en el termini de 7 dies naturals des de la data de lliurament. Per retornar una comanda ha d'escriure a devoluciones@eduardcastillo.com informant-nos del motiu de la devolució, i rebrà un nombre de registre que ha d'incloure en l'etiqueta del paquet. El paquet ha d'arribar a Eduard Castillo Barcelona en un termini màxim de 7 dies naturals a partir de la data en la qual ha estat lliurat.
Qualsevol article comprat en shop.eduardcastillo.com, retornat en el seu embalatge original, amb els seus corresponents precintes i etiquetes, sense signes d'ús i en perfectes condicions per a la seva venda serà acceptat sense més. Per tant no podran ser objecte de devolució ni de canvi aquells articles deteriorats, ni els alterats pel client o per tercers no autoritzats. Per poder garantir aquestes condicions el client ha de provar-se el producte amb mitja i sobre una moqueta o catifa. En cas contrari Eduard Castillo Barcelona es reserva el dret de rebutjar la devolució, reexpedir el producte corrent els càrrecs d'enviament a compte del client.
Recordi que amb el nostre servei de missatgeria l'enviament de la devolució de la primera comanda és completament gratuït (només territori Peninsular i Balears) però únicament nosaltres podem enviar-li el nostre servei de missatgeria, en el cas que ens arribi un paquet sense previ avís per email sense nombre de registre, aquest no serà acceptat. *Una segona devolució o segon canvi de la mateixa comanda tindrà un cost de 4,95€.
En les devolucions de fora del territori Peninsular o de Balears, el client ha de fer-se càrrec de l'import de devolució, podent-ho enviar amb l'empresa de transport que prefereixi tenint en compte que el paquet ha d'arribar a Eduard Castillo Barcelona en un termini màxim de 7 dies naturals a partir de la data en la qual ha estat lliurat. Si la causa de la devolució fos que l'article retornat és defectuós o no correspon al sol·licitat en la comanda, Eduard Castillo Barcelonaprocedirà, segons correspongui, a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per al client. Així mateix respondrà de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. El client haurà d'informar al venedor de la falta de conformitat en el termini de 7 dies naturals des que va tenir coneixement d'ella. Aquestes garanties s'aplicaran tenint en compte la naturalesa dels productes comercialitzats. En aquest cas, Eduard Castillo Barcelona correrà amb les despeses de la devolució i nou enviament si els hi hagués. Si el motiu de la devolució és que la comanda no li satisfà, li reemborsarem l'import del producte però no les despeses d'enviament ni les despeses de devolució, excepte enviament i/o recollida gratuïta aplicable. El reemborsament es tramitarà en un termini màxim de 15 dies laborables des de la recepció del paquet. Eduard Castillo Barcelona es compromet al seu reemborsament usant el mateix mètode que es va usar per al pagament.
Si el client demana més de 2 articles iguals (més de dues sabates) per quedar-se amb un i retornar els altres, ha de fer-se càrrec de l'import de devolució, podent-ho manar amb l'empresa de transport que prefereixi tenint en compte que el paquet ha d'arribar a Eduard Castillo Barcelona en un termini màxim de 7 dies naturals a partir de la data en la qual ha estat lliurat. En el cas dels productes amb descompte Eduard Castillo Barcelona no es fa càrrec de les despeses d'enviament de la devolució, el client pot enviar el paquet amb l'empresa de transport que prefereixi tenint en compte que el paquet ha d'arribar a Eduard Castillo Barcelona en un termini màxim de 7 dies naturals a partir de la data en la qual ha estat lliurat.
En qualsevol cas, pot triar qualsevol altra companyia de transports per a la seva devolució, fent-se càrrec dels costos de devolució i responsabilitzant-se en cas de pèrdua o danys del paquet. No s'acceptarà en cap cas l'enviament de la devolució contra reemborsament ni a despeses degudes.

La direcció a la qual ens ha de fer arribar les devolucions és la següent:
Eduard Castillo Barcelona
C/General O'Donnell 63-B
08830 Sant Boi de Llobregat
Barcelona
España

ANULACIÓN DE PEDIDO

Per a l'anul·lació de qualsevol comanda han d'enviar un e-mail a info@eduardcastillo.com amb la major celeritat possible. Si l'anul·lació de la comanda arriba abans de la sortida de mercaderia, el client no tindrà cap despesa. En el cas d'una anul·lació després de la sortida de la comanda, el client tindrà al seu càrrec les despeses d'enviament així com les despeses de devolució d'aquesta mateixa comanda, excepte enviament i/o recollida gratuïta aplicable. Una vegada enviat l'e-mail rebran un nombre d'anul·lació confirmant l'estat de la comanda i l'anul·lació.

FUERZA MAYOR

No acceptem responsabilitat per demores (incloent lliuraments o serveis) causades per circumstàncies que escapin al nostre control raonable i tindrem en tal cas dret a una pròrroga per a la seva execució; com a exemple d'aquestes circumstàncies, però sense caràcter limitatiu, s'inclouen vagues, problemes de transport, subministrament o producció, fluctuacions de tipus de canvi, acció governamental i desastres naturals. Si la causa durés més de 2 mesos, aquest acord podria ser resolt per qualsevol part, sense dret a compensació.